Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 1.04.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.
W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jan Klimek (Wiceprezes ZRP) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS.

Przedmiotem obrad miało być przedstawienie wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w Zespole w sprawie nowych zasad przechodzenia na emeryturę, wypracowanego w rozmowach autonomicznych.

Partnerzy społeczni nie uzgodnili porozumienia, ale iż jest ono nadal możliwe, rozmowy w tej kwestii będą kontynuowane.

Strona rządowa wyraziła przekonanie, że wypracowanie wspólnego stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego stanie się nowym faktem przy opiniowaniu przez stronę rządową przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewidujący przywrócenie wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet co najmniej 60 lat oraz dla mężczyzn co najmniej 65 lat jest procedowany w Sejmie na etapie prac w pokomisji sejmowej utworzonej przez Komisję ds. polityki społecznej i rodziny.
 

Więcej w tej kategorii: Informator Dialogu Społecznego »