Informator Dialogu Społecznego

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w ramach prowadzonego monitoringu, prezentuje najnowszy numer Informatora Dialogu Społecznego będącego skrótem najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

 

Źródło: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, MRPiPS