Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 9 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych.

W pierwszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat stanowisk poszczególnych organizacji w sprawie rekomendowanego przez zespół problemowy RDS ds. ubezpieczeń społecznych, stanowiska ws. kryteriów uprawniających do świadczenia emerytalnego.

W drugiej części posiedzenia omówiono zagadnienie związanego z propozycją rozszerzenia kompetencji przysługujących Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny procesu kwalifikowania przez płatnika składek (pracodawcę) wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.