Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy.

W dniu 19 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

 Porządek posiedzenia obejmował:

1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustalenie harmonogramu prac nad ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

3. Sprawy różne

Strona społeczna organizacji pracodawców i organizacji związków zawodowych ze względu na toczące się prace nad wypracowaniem wspólnego stanowiska i konsultacje między stronami autonomicznego dialogu społecznego zaproponowały wydłużenie okresu konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustalono, że po zakończeniu prac nad projektem ustawy o związkach zawodowych Zespół będzie dyskutował nad zmianami w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.