Posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 2 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się drugie posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – pod przewodnictwem Jerzego Wielgusa (NSZZ ”Solidarność”).

W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Szłamacha, Minister Finansów, Marian Banaś, Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej w Ministerstwie Finansów,  stali członkowie Zespołu, zaproszeni goście oraz eksperci.

Przyjęty porządek obrad obejmował prezentację i dyskusję nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

W trakcie spotkania członkowie doraźnego Zespołu przedstawili wstępne uwagi do omawianego projektu.

Paweł Szałamacha, Minister Finansów poinformował, że połączenie trzech służb w jednolitą Krajową Administrację Podatkową (KAS) – obok zmian w VAT i regulacji w ramach poszczególnych sektorów gospodarki jest zasadniczą częścią wzrostu przychodów z podatków. 

Marian Banaś, Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej w Ministerstwie Finansów powiedział, że jednym istotnym elementem do projektu jest zintegrowany system informatyczny.

Strona społeczna zgodnie stwierdziła, że potrzebuje więcej czasu do tego, aby zapoznać się z zapisami do ww. projektów.

Ustalono, że następne posiedzenie doraźnego Zespołu odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r.

{gallery}Galeria/1 czerwiec 2016/2 czerwiec 2016{/gallery}