Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych

W dniu 13 czerwca 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu, eksperci oraz Bartłomiej Grabski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej; Luiza Modzalewska Zastępca Dyrektora Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju; Maja Janicka Główny Specjalista Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwo Rozwoju. Przedstawiciele Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego: Marek Ulewicz, Paweł Tkaczyk, Andrzej Tabaczyński, Radosław Klinowski, Romuald Klimiuk.

Porządek posiedzenia obejmował kontynuację dyskusji na temat aktualnych problemów związanych z realizacją w 2016 roku zamówień związanych z zaopatrzeniem mundurowym w sektorze Obrony Narodowej.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat zamówień typu in- house oraz art. 22a

projektowanej ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.