Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”).

W pierwszej części spotkania organizacje reprezentujące strony pracowników i pracodawców w Zespole problemowym do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, pomimo różnic w ocenie zasadności wprowadzenia nowej daniny publicznej oraz jej skutków dla pracowników, przedsiębiorstw i budżetu państwa, po przeprowadzeniu dyskusji na temat projektu  ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, postulują o dokonanie zmiany projektu ustawy w poniższych kwestiach:

Stanowisko obejmuje między innymi następujące kwestie:

  • wskazanie aby podatek od sprzedaży detalicznej był podatkiem rocznym, naliczanym po przekroczeniu planowanej kwoty wolnej, wynoszącej 204 mln zł;

  • propozycję wydłużenia projektowanego vacatio legis z 1 do 3 miesięcy, aby zapewnić przedsiębiorstwom czas niezbędny do przygotowania się do nowych obowiązków.

W stanowisku ponadto, strona pracowników i strona pracodawców zwraca uwagę na konieczność zminimalizowania ryzyka uznania przedmiotowego projektu ustawy za niezgodny z prawem Unii Europejskiej oraz na konsekwencje ewentualnego wprowadzenia, a następnie wycofania lub znaczącej zmiany przedmiotowego podatku.

W drugiej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję na temat wykonania ustawy budżetowej za rok 2015 r. Szczegółowe zagadnienia na temat sprawozdania budżetu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.