Spotkanie członków RDS z delegacją Komisji Pracy i Opieki Społecznej Izby Reprezentatnów Japońskiego Parlamentu

W dniu 18 lipca 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego z delegacją Komisji Pracy i Opieki Społecznej Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu.

W posiedzeniu ze strony społecznej uczestniczyli: Izabela Opęchowska – Związek Rzemiosła Polskiego, Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan, Bogdan Kubiak – NSZZ „Solidarność”, Stanisław Stolorz – Forum Związków Zawodowych, Andrzej Radzikowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Łukasz Kozłowski – Pracodawcy RP.

Delegacji Japońskiej przewodniczył Hiromichi Watanabe. W spotkaniu uczestniczyli również Kenya Akiba, Yutaka Komatsu, Noriko Furuya, Terufumi Horiuchi, Yasuto Urano.

Podczas spotkania omówiono m.in.kwestie związane z nowoczesną formułą działalności Rady Dialogu Społecznego ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych działań Rady tj. wyrażaniem opinii i zajmowaniem stanowisk; opiniowaniem projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych; inicjowaniem procesu legislacyjnego.

Szczególne zainteresowanie delegacji Japońskiej wzbudziła kwestia wspólnego wypracowanego stanowiska partnerów społecznych w sprawie minimalnego wynagrodzenia w przypadku umów – zlecenia oraz samozatrudnionych.

Dodatkowo delegacja Japońska zwróciła szczególną uwagę na problemy starzejącego się społeczeństwa i związaną z tym polityką demograficzną.