Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy

 W dniu 6 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu, zaproszeni goście, eksperci oraz Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Anita Gwarek Dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRPiPS; Hanna Świątkiewicz-Zych Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiPS; Beata Czajka Zastępca Dyrektora Departament Rynku Pracy MRPiPS; Agnieszka Wołoszyn Zastępca Dyrektora Departament Prawa Pracy MRPiPS.

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Sprawy różne.

 Podczas posiedzenia poruszono m.in. następujące tematy:

 - wprowadzenia dla agencji zatrudniania zabezpieczenia zobowiązań finansowych

-wycofanie z projektu lub modyfikacja konstrukcji prawnej wydłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia porodu na rzecz poszukiwania odpowiednich rozwiązań w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Postulat dotyczył również kodeksowych umów na zastępstwo.

-umożliwienie wydłużenia okresu skierowania pracownika tymczasowego do pracy u jednego pracodawcy użytkownika do 24 miesięcy bez względu na liczbę agencji kierujących takiego pracownika tymczasowego, przy zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

-dłuższy okres vacatio legis

 

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. prawa pracy odbędzie się 13 września 2016 r. o godz. 10 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.