Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 7 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Jerzy Wielgus (NSZZ „Solidarność”) - Przewodniczący Zespołu.

W spotkaniu udział wziął: Łukasz Schreiber, Poseł na Sejm RP – przedstawiciel wnioskodawców w pracach nad poselskim projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. 

Strona rządowa Zespołu reprezentowana była przez Honoratę Łopianowską, Dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

  • Przedstawienie informacji na temat poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Przedstawienie informacji na temat poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Poselskie projekty ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej(druk nr 827) w dniu 5 września zostały skierowane do I czytania na posiedzeniu Sejmu RP.