Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy

W dniu 13 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

 

Proponowany porządek obrad obejmował:

1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

 

2. Dyskusję w sprawie opinii do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy (druk 524).

 

Podczas pierwszej części posiedzenia strona rządowa przedstawiła zmiany wprowadzone do projektu o zmianie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Poszczególne organizacje odniosły się do propozycji strony rządowej. 

 

Podczas drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy-  inicjatywie ustawodawczej w kwestii terminów zawitych oraz promowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów pracowniczych. Proponowane rozwiązanie zostanie przedstawione Prezydium Rady Dialogu Społecznego.