Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. prawa pracy

W dniu 21 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Sprawy różne.

Podczas pierwszej części posiedzenia dyskutowano na temat propozycji strony pracodawców Zespołu dotyczącej długości okresu skierowania do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Dodatkowo poruszono kwestię wycofania z projektu/modyfikację konstrukcji prawnej wydłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia porodu, na rzecz poszukiwania odpowiednich rozwiązań w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo uzgodniono okres vacatio legis w projektowanej ustawie.

W sprawach różnych poruszono kwestię propozycji  wprowadzenia do Kodeksu pracy zmiany w zakresie terminów zawitych i uregulowania pozasądowych metod rozwiązywania sporów, mediacji.