Inauguracyjne posiedzenie doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W dniu 6 października 2016 roku  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się inauguracyjne posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Rafał Baniak , Pracodawcy RP.

W posiedzeniu wzięli udział: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Jerzego Kwiecińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Małgorzatę Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 15 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 września 2016 r. głównym zadaniem Zespołu jest w szczególnościpodjęcie prac nad wspólną opinią strony pracowników i strony pracodawców Rady do projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz bieżące monitorowanie i ocena wdrażania SOR.

Podczas spotkania, założenia do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w formie prezentacji przedstawił Pan Minister, Jerzy Kwieciński. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę prac doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR. Dodał, że czeka na opinię Rady Dialogu Społecznego, ponieważ bez niej Strategia nie zostanie przyjęta. Powiedział, że ten dokument jest suwerenną i strategiczną wizją rozwoju kraju. Zaznaczył, że system realizacji Planu Morawieckiego będzie oparty na spójnym systemie realizacji polityki rządu.

 

Kolejne posiedzenie doraźnego Zespołu zaplanowano na 26 października br.