Konferencja "Europejska Karta Społeczna. WYZWANIA I SZANSE. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy"

W dniu 8 listopada 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencją pt.: „Europejska Karta Społeczne. WYZWANIA I SZANSE. 25-lecie członkowstwa Polski w Radzie Europy”, która składała się z trzech następujących paneli:

I - Prawa społeczne a uwarunkowania gospodarcze

II - Ratyfikacja Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: korzyści i wyzwania

III – Znaczenie przyjęcia dodatkowe protokołu do Europejskiej Karty Społecznej wprowadzającego system skarg zbiorowych z 1998 r.

Przedstawicielem Rady Dialogu Społecznego był Pan Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. prawa pracy, który był również prelegentem w I panelu konferencji. W spotkaniu z ramienia Rady Dialogu Społecznego wzięli udział członkowie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych wraz z Przewodniczącym Zespołu Panem Bogdanem Kubiakiem, NSZZ „Solidarność”.

W przemówieniu otwierającym Pan Jacek Męcina podkreślił znaczenie i rolę RDS. Odniósł się do zdefiniowanych w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego celów w tym m.in. do aktywności Rady w realizacji zasady partycypacji solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Zaznaczył, że ustawa gwarantuje Radzie wpływ na formułowanie poszczególnych polityk prawnego otoczenia ich realizacji i wdrażania oraz monitorowania i oceny efektów poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu społecznego.

Złożył deklarację i podkreślił, że działający w ramach Rada Dialogu Społecznego Zespół problemowy ds. międzynarodowych podjął pracę nad przeglądem i możliwościami ratyfikacji zobowiązań wynikających ze Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Dodał, że 25 lat członkostwa Polski w Radzie Europy to najlepszy czas do dokonania swoistego przeglądu i refleksji nad wyzwaniami, jakimi niesie ze sobą Europejska Karta Społeczna.