Posiedzenie grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego

W dniu 22 listopada 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego w ramach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Moderatorami grupy zostali wybrani po stronie pracodawców Edyta Doboszyńska Związek Rzemiosła Polskiego, po stronie pracowników Wojciech Ilnicki  NSZZ „Solidarność”.

Głównym zdaniem grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego jest m.in. przygotowanie projektu zasad monitorowania i wspierania przez Radę Dialogu Społecznego wdrażania w Polsce efektów europejskiego dialogu społecznego, przygotowanie projektu zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z  przedstawicielami polskich partnerów społecznych w agendach i komitetach działających na szczeblu Unii Europejskiej, przygotowanie projektu zasad skoordynowanego włączenia się polskich partnerów społecznych w Semestr Europejski.