Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Kielcach

Z udziałem Henryki Bochniarz, Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, odbyło się w dniu 26 stycznia 2017r. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Świętokrzyskim.

Przewodniczącym WRDS Województwa Świętokrzyskiego w 2017r. został Tomasz Tworek, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W spotkaniu uczestniczyli również Jacek Męcina, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. prawa pracy, członek Rady Dialogu Społecznego oraz Zbigniew Żurek, Przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Rady Dialogu Społecznego

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat dialogu regionalnego w dialogu krajowym oraz dotychczasowych doświadczeń działalności WRDS w Kielcach.

Przywiązujemy dużą wagę do naszych działań lokalnych i chcemy by rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego była znacząca i również w tym zakresie będziemy proponować zmiany w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego powiedziała do członków WRDS w Kielcach Przewodnicząca RDS Henryka Bochniarz.

Powinniśmy promować działalność Rady, informować o niej, ale mieć też świadomość, że najlepiej wypromuje się ona sama jeżeli będzie miała swoje zdanie w kwestiach ważnych, będzie szukała kompromisu i będzie polem dialogu. Chcemy być nie tylko recenzentami i konsultantami, ale również wykazywać się własną inicjatywą - mówiła Henryka Bochniarz.

W dalszej części spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego powołała Zespół problemowy ds. szkolnictwa.