Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się inauguracyjne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy pod przewodnictwem Grzegorza Tokarskiego (Pracodawcy RP).

Podczas posiedzenia omówiono zakres tematyczny prac Podzespołu.

Zgodnie z Uchwałą nr 14 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, głównym celem Podzespołu będzie wypracowanie systemowych zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.