Henryka Bochniarz spotkała się z Andrzejem Dudą, Prezydentem RP

- Cieszę się, że dialog społeczny się rozwija i rośnie znaczenie Rady Dialogu Społecznego - powiedział prezydent Andrzej Duda w czasie rozmowy z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Henryką Bochniarz. Jeszcze przed wakacjami, pod patronatem prezydenta, odbędzie się uroczyste posiedzenie RDS poświęcone nowelizacji ustawy o dialogu społecznym.

Przewodnicząca RDS, prezydent Konfederacji Lewiatan, w czasie rozmowy z prezydentem podkreślała, że dialog pomiędzy partnerami społecznymi wydaje się żywszy i bardziej otwarty niż w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Jednak wiedza na temat roli i zadań RDS jest wciąż niewystarczająca, zarówno wśród opinii publicznej, jak i urzędników. - Liczymy na wsparcie Kancelarii i Prezydenta w promocji dialogu - dodała.
Zdaniem Henryki Bochniarz wiele projektów ustaw przyjmowanych przez Sejm nie jest wcale, albo należycie konsultowanych z RDS. Dzieje się tak głównie z projektami poselskimi (nie ma obowiązku konsultacji), ale niestety też z częścią projektów rządowych (pomimo obowiązku).

Przewodnicząca RDS zasugerowała, że pomocne byłoby, gdyby prezydent każdorazowo przed podpisaniem ustawy pytał o efekty konsultacji z RDS, o ile nie byłyby opisane w skutkach regulacji. Mogłoby to wymóc zwyczaj konsultowania ustaw.