Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS na posiedzeniu WRDS w Szczecinie

- Dialog regionalny wpisany jest w filozofię funkcjonowania województwa, gdzie z jednej strony trzeba dbać o istniejące miejsca pracy, z drugiej o inwestycje, które zdecydują o rozwoju regionu - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 14 lutego br., Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie. 

Przewodnicząca RDS podkreślała, że Rada powinna nie tylko oceniać inicjatywy rządowe, ale także inicjować dyskusje na ważne tematy, np. reforma ochrony zdrowia czy szkolnictwo zawodowe. Henryka Bochniarz poinformowała, że w regionach odbywa się debata o kompetencjach RDS i WRDS-ów, ich usytuowaniu oraz finansowaniu dialogu regionalnego. - Czeka nas nowelizacja ustawy o RDS - dodała.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

W czasie spotkania dyskutowano także nad programem i harmonogramem działania WRDS w województwie zachodniopomorskim na 2017 r. Uzgodniono, że pierwszym tematem, którym zajmie się WRDS w 2017 r. będzie kwestia ochrony zdrowia w tym m.in. zaplanowano dyskusję na temat sytuacji pielęgniarek i położnych w województwie zachodniopomorskim.

W 2016 r. podczas posiedzeń plenarnych WRDS w województwie zachodniopomorskim omówiono tematy dotyczące m.in. przyszłości przemysłu stoczniowego, założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, sytuacji w służbie zdrowia w województwie. W ramach WRDS działa m.in. Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia, Zespół problemowy ds. służb mundurowych, Zespół problemowy ds. prawa i rynku pracy, Zespół problemowy ds. energetyki.

TVP Szczecin o posiedzeniu WRDS. Link

Radio Szczecin o posiedzeniu WRDS.Link

Źródło zdjęcia: Centrum Prasowe Urząd Wojewódzki w Szczecinie