Posiedzenie ZP ds. funduszy europejskich RDS

W dniu 17 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS pod przewodnictwem Zygmunta Mierzejewskiego (FZZ).

Podczas spotkania strona rządowa przedstawiła swoje stanowisko wobec uwag partnerów społecznych do nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, które zostało wcześniej omówione na konferencji uzgodnieniowej. 

W dalszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję dotyczącą problemu naliczania VAT od usług doradczych w ramach działania 2.2 POWER (Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku). Strona rządowa potwierdziła, że jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską (KE) i czeka na jej stanowisko w tej kwestii. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślali pilny charakter sprawy oraz poprosili o cierpliwość.

 

 

 

Kolejne posiedzenie Zespołu  odbędzie się na początku kwietnia z udziałem Marszałków Województw. Zaplanowano dyskusję m.in. na temat realizacji zasady partnerstwa w województwach i problemów z wykonaniem poszczególnych zadań w programach regionalnych.