Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego z dn. 17 lutego br.:

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,771,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-przemyslu-stoczniowego.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych  z dn. 20 lutego br.:

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,773,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-rozwoju-przemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych-.html

 

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: MRPiPS