Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu 27 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka, BCC.

 

Posiedzenie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

Uzgodniono, że nastepne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 7 marca br. z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.