Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych


Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego w dniu 27.02.2017


http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,776,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-transportu-drogowego.html

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 28.02.2017

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,777,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-spraw-budownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html

 

 

 

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: MRPiPS