Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Krakowie

- Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego jest nowatorska, ale dialog społeczny w Polsce wymaga jak najbliższej współpracy - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 6 marca br., Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie. 

Wśród tematów, które były poruszane w czasie spotkania znalazły się m. in. sieć szpitali, zabezpieczenie opieki medycznej w województwie małopolskim i dialog społeczny.

Henryka Bochniarz podkreśliła, że RDS powinna proponować rządowi własne inicjatywy i skłaniać go do podejmowania reform, czy pomysłów zgłaszanych przez partnerów społecznych.

- Bliskie relacje pomiędzy RDS i regionami są konieczne. Przygotujemy Białą Księgę w sprawie funkcjonowania dialogu - co działa i co musimy zmienić - powiedziała Henryka Bochniarz.

Zdaniem szefowej RDS ważne jest także budowanie autorytetu RDS i WRDS i docieranie z informacją do decydentów, pracodawców, ale także do opinii publicznej. Zrozumienie mechanizmów dialogu i budowanie przekonania, że jest to we współczesnym świecie najlepsza metoda zarządzania zmianą, wypracowywania kompromisów, a przede wszystkim zaufania między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego, to szansa na lepszą jakość prawa, lepsze zrozumienie potrzeb gospodarki i potrzeb społecznych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Źródło: Konfederacja Lewiatan

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Żródło zdjęcia: Konfederacja Lewiatan