Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w dniu 6.03.2017 r.

 http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,780,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-spraw-ochrony-zdrowia-.html

 

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: MRPiPS