Strona pracowników i Strona pracodawców doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS wypracowała wspólne stanowisko w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia

W dniu 4 kwietnia 2017r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan.

Strona pracowników i Strona pracodawców doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, po zapoznaniu się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat stanu przygotowania administracji państwowej i samorządowej do zmiany kosztów pracy w usługach świadczonych w ramach zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia, wypracowała wspólne stanowisko w sprawie realizacji zamówień publicznych w ochronie zdrowia.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat przebiegu posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego zaplanowanego na dzień 13.04.2017 r., które będzie poświęcone zamówieniom publicznym. Dodatkowo przeprowadzono wstępną dyskusję na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.