Henryka Bochniarz na posiedzeniu WRDS w Poznaniu

Dnia 3 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu odbyło się VI plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Gościem spotkania była przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, a także członkowie Rady Zbigniew Żurek przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS i Jacek Męcina Przewodniczący Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS.

 

Pierwszą część spotkania zdominowała dyskusja na temat współpracy Rady Dialogu Społecznego z wojewódzkimi radami oraz projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 

Członkowie Rady zapoznali się z tematem zamknięcia połączenia kolejowego na trasie Poznań-Warszawa, w związku z remontem zaplanowanym na lata 2017-2019. Rozmawiano także o wznowieniu połącznia kolejowego na trasie Gniezno-Września-Jarocin.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu zaopiniowała pozytywnie Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2017 rok przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

 

Członkowie Rady podjęli też uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/2016 z 5 października 2016r. w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu.

Żródło: Biuro WRDS w Poznaniu