Prezydium RDS z udziałem Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego

Dnia 13 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS) z udziałem Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego.

Podczas spotkania dyskutowano na temat bieżących spraw związanych z procesem konsultacji projektów aktów prawnych aktualnie procedowanych w Senacie, w tym w szczególności o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Ponadto poruszono kwestie współdziałania Senatu z Radą Dialogu Społecznego w promowaniu dialogu społecznego. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski powiedział, że „dialog społeczny jest wielką wartością i trzeba go podtrzymywać, a Senat jest dobrym miejscem, aby ten dialog kontynuować.” Dodał, że jest wielkim zwolennikiem dialogu w każdej postaci.

Marszałek Senatu zadeklarował zorganizowanie w czerwcu spotkania Przewodniczących Komisji Senackich z członkami Prezydium Rady - pod przewodnictwem Pani Henryki Bochniarz, w trakcie którego zostanie zaprezentowane m.in. Sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r. oraz rekomendacje dotyczące zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Pani Henryka Bochniarz, podsumowując spotkanie powiedziała, że partnerzy społeczni pozytywnie oceniają współpracę Rady z Senatem w promowaniu dialogu.