Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. Strona rządowa była reprezentowana przez Renatę Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 

Podczas spotkania kontynuowano dyskusję na temat opinii „Ocena zgodności polskich regulacji z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej” i dalszego procedowania Zespołu w tej sprawie. 

Przedstawiciele MRPiPS poinformowali o przygotowaniach do udziału Trójstronnej delegacji Polskiej w 106 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, które odbędzie się w dniach 5-16 czerwca 2017 r. w Genewie. Przedyskutowano sprawy organizacyjne oraz merytoryczne związane z nadchodzącym wydarzeniem.

Zespół zajął się również zmodyfikowanym wnioskiem OPZZ o przeprowadzenie ekspertyzy na temat ratyfikowanych i nieratyfikowanych przez Polskę konwencji MOP, który ostatecznie został odrzucony przez członków Zespołu.