Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego w dniu 8.05.2017 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,808,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-transportu-drogowego.html

Posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu do Spraw Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej w dniu 8.05.2017 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,804,posiedzenie-trojstronnego-branzowego-zespolu-do-spraw-transportu-lotniczego-i-obslugi-lotniskowej.html

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: MRPiPS