Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS Wyróżniony

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

 

W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”).

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z udziałem Pana Leszka Skiby, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w sprawie wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok. Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, strona rządowa, w terminie do dnia 10 maja każdego roku, przedstawia Radzie wstępną prognozę wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin oraz projektem ustawy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem".