Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS Wyróżniony

W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego (Pracodawcy RP).

W pierwszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli strony rządowej oraz reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa pomorskiego w sprawie zgłaszanego przez Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego problemu zawieszenia małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską. Zespół podjął decyzję o wypracowaniu wspólnego stanowiska strony społecznej Rady Dialogu Społecznego, które wzmocni apel samorządów oraz WRDS województwa warmińsko-mazurskiego oraz WRDS województwa pomorskiego o jak najszybsze przywrócenie małego ruchu granicznego.

 

Członkowie strony pracowników i pracodawców Zespołu w kolejnej części spotkania podjęli następujące Stanowiska: 

  • Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie rekomendacji zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym.
  • Stanowisko strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie  zaleceń partnerów społecznych dotyczące jakości staży na otwartym rynku pracy.