Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej w dniu 15.05.2017 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,811,inauguracyjne-posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-branzy-spozywczej.html

 

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: MRPiPS