Wydrukuj tę stronę

Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 22.05.2017 r.

http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,816,zespolu-posiedzenie-trojstronnego-do-spraw-ochrony-zdrowia-.html

 

Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.

Źródło: MRPiPS