W dniu 23 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia. Posiedzeniu przewodniczył Lubomir Jurczak, BCC. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat znaczenia jakości i IT w ochronie zdrowia. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia przedstawili informację na temat prac nad aktualną wersją założeń…
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 22.05.2017 r. http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,816,zespolu-posiedzenie-trojstronnego-do-spraw-ochrony-zdrowia-.html   Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży. Źródło: MRPiPS
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej w dniu 15.05.2017 r. http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,811,inauguracyjne-posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-branzy-spozywczej.html   Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży. Źródło: MRPiPS
W dniu 16 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan. W pierwszej części posiedzenia poddano pod dyskusję opinie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie…
W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego (Pracodawcy RP). W pierwszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem przedstawicieli strony rządowej oraz reprezentantów województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa pomorskiego…
Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS   W dniu 15 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”). W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja z…