W dniu 16 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka (BCC). Tematyka spotkania przewidywała: Wniosek: NSZZ „Solidarność” z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przedłożenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycji wprowadzenia w szkołach ponadgimnazjalnych…
W dniu 12 września 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ) W spotkaniu udział wzięli: Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław…
W dniu 26 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu, eksperci oraz Bogdan Artymowicz Dyrektor Departamentu Prawnego Urząd Zamówień Publicznych; Piotr Kontkiewicz Wicedyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Rodziny,…
W dniu 21 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan. Przyjęto następujący porządek obrad: 1. Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. 2. Sprawy różne. Podczas pierwszej…
W dniu 15 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan;  Jerzy Bartnik,…
W dniu 13 września 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.   Proponowany porządek obrad obejmował: 1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.   2. Dyskusję w sprawie…