W dniu 19 kwietnia 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy oraz Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego. Porządek obrad obejmował: Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów…
W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Mariusz Tyl, Przewodniczący podzespołu (Forum ZZ). Oprócz statutowych członków podzespołu w spotkaniu wzięli udział również: Jarosław…
W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ, Jan Guz, Przewodniczący OPZZ, Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, w zastępstwie…
Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w ramach prowadzonego monitoringu, prezentuje najnowszy numer Informatora Dialogu Społecznego będącego skrótem najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego. Informator Dialogu Społecznego - marzec 2/2016   Źródło: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, MRPiPS
W dniu 1.04.2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych.W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jan Klimek (Wiceprezes ZRP) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny,…