8 grudnia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.  W obradach uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona…
W dniu 22 listopada 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego w ramach Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. Moderatorami grupy zostali wybrani po stronie pracodawców Edyta Doboszyńska Związek Rzemiosła Polskiego, po stronie pracowników Wojciech Ilnicki  NSZZ „Solidarność”. Głównym zdaniem grupy…
W dniu 8 listopada 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencją pt.: „Europejska Karta Społeczne. WYZWANIA I SZANSE. 25-lecie członkowstwa Polski w Radzie Europy”, która składała się z trzech następujących paneli: I - Prawa społeczne a uwarunkowania gospodarcze II - Ratyfikacja Zrewidowanej Europejskiej Karty…
W dniu 3 listopada 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ) Strona rządowa reprezentowana była przez Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.   Tematem spotkania była dyskusja nad projektami: -   Ustawy - Prawo oświatowe;…
W dniu 26 października 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza Tyla (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu uczestniczyli Agnieszka Lenartowicz – Łysik, doradca społeczny Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,…
W dniu 19 października 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli: Andrzej Duda, Prezydent RP;  Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan;  Jerzy…