W dniu 27 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Pana Sławomira Broniarza (OPZZ). W posiedzeniu Zespołu problemowego uczestniczyli członkowie zespołu, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej; Ministerstwa Zdrowia;  zaproszeni goście oraz…
W dniu 28 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych pod przewodnictwem Pana Jana Klimka (Związek Rzemiosła Polskiego). W posiedzeniu Zespołu problemowego uczestniczyli członkowie zespołu, zaproszeni goście oraz Pan Mariusz Tyl, Przewodniczący Podzespołu ds. służb mundurowych; Pan Michał…
W dniu 18 lipca 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie członków Rady Dialogu Społecznego z delegacją Komisji Pracy i Opieki Społecznej Izby Reprezentantów Japońskiego Parlamentu. W posiedzeniu ze strony społecznej uczestniczyli: Izabela Opęchowska – Związek Rzemiosła Polskiego, Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan, Bogdan Kubiak – NSZZ „Solidarność”,…
W dniu 13 lipca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ) W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,…
W dniu 14 lipca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dariusz Trzcionka Wiceprzewodniczący FZZ w zastępstwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ; Henryka Bochniarz,…
W dniu 10 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego (NSZZ „Solidarność”). W pierwszej części spotkania organizacje reprezentujące strony pracowników i pracodawców w Zespole problemowym do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń…