W dniu 8 czerwca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli Andrzej Duda, Prezydent RP; Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Dorota Gardias, Przewodnicząca…
W dniu 2 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się drugie posiedzenie doraźnego Zespołu ds. projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – pod przewodnictwem Jerzego Wielgusa (NSZZ ”Solidarność”). W spotkaniu uczestniczyli: Paweł Szłamacha, Minister Finansów, Marian Banaś,…
W dniu 1 czerwca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Mariusza Tyla (FZZ) W spotkaniu uczestniczyli: Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, zaproszeni goście…
W dniu 31 maja 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy pod przewodnictwem Andrzej Malinowskiego (Pracodawcy RP) W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Filip Grzegorczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie…
W dniu 19 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.  Porządek posiedzenia obejmował: 1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. 2. Ustalenie harmonogramu prac nad ustawą o…
W dniu 19 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu, eksperci oraz Bogdan Artymowicz Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Hanna Kwiatkowska Główny Specjalista Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych…