Dnia 13 kwietnia 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS) z udziałem Marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Podczas spotkania dyskutowano na temat bieżących spraw związanych z procesem konsultacji projektów aktów prawnych aktualnie procedowanych w Senacie, w tym w szczególności o rządowym projekcie ustawy…
5 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbył się Konwent Marszałków województw RP. Wzięła w nim udział przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Henryka Bochniarz oraz Jacek Męcina, członek RDS z ramienia Lewiatana. W programie konwentu znalazł się szereg propozycji interesujących z perspektywy dialogu społecznego w Polsce. Obok kluczowej kwestii trwających prac nad…
Relacja z posiedzenia WRDS w Białymstoku z udziałem Przewodniczącej RDS Henryki Bochniarz: Obrady WRDS z udziałem przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarz Galeria z obrad WRDS w Białymstoku
Dnia 3 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu odbyło się VI plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Gościem spotkania była przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz, a także członkowie Rady Zbigniew Żurek przewodniczący Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS i Jacek Męcina Przewodniczący…
W dniu 4 kwietnia 2017r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. zamówień publicznych. Posiedzeniu przewodniczył Marek Kowalski, Konfederacja Lewiatan. Strona pracowników i Strona pracodawców doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS, po zapoznaniu się z informacją przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego…