Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego w dniu 27.02.2017 http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,776,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-transportu-drogowego.html Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 28.02.2017 http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,777,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-spraw-budownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html       Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz…
W dniu 2 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR pod przewodnictwem Rafała Baniaka (Pracodawcy RP) Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił pakiet „Konstytucji Biznesu”. Powody jej powstania, rolę i cele. Poinformował o zrezygnowaniu z gwarancji instytucjonalnych, które miały zapewnić…
W dniu 27 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka, BCC.   Posiedzenie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.   Uzgodniono, że nastepne…
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego z dn. 17 lutego br.: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,771,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-przemyslu-stoczniowego.html Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych  z dn. 20 lutego br.: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,773,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-rozwoju-przemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych-.html   Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia…
W dniu 21 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS)  pod przewodnictwem Jana Klimka, Związek Rzemiosła Polskiego. W pierwszej części posiedzenia Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej omówił projekt ustawy o…
W dniu 17 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS pod przewodnictwem Zygmunta Mierzejewskiego (FZZ). Podczas spotkania strona rządowa przedstawiła swoje stanowisko wobec uwag partnerów społecznych do nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, które zostało wcześniej omówione na konferencji uzgodnieniowej.  W dalszej części…