Uchwały RDS

 

 • Uchwała Nr 18 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 17 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała Nr 16 Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.
 • Uchwała Nr 15 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała Nr 14 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r. 

 • Uchwała Nr 13 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r. - Załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 12 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Uchwała nr 11 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r.
 • Uchwała nr 10 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady. 
 • Uchwała nr 9 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r. 
 • Uchwała nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 • Uchwała nr 7 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 6 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 • Uchwała nr 5 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 4 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 3 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 • Uchwała nr 1 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady - przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego

 Źródło: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, MRPiPS

Więcej w tej kategorii: « Komunikaty RDS Organizacja RDS »