Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Zespół doraźny zakończy swoje prace do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zadania

Do zadań zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych należy w szczególności:

  1. Opiniowanie i przygotowanie, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i właściwymi ministerstwami, propozycji zmiany  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z koniecznością implementacji do 18 kwietnia 2016 roku dyrektyw unijnych – 2014/24/UE oraz 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
  2. Przygotowanie we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych kodeksu dobrych praktyk wraz z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

Skład zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Konfederacja Lewiatan Kowalski Marek - Przewodniczący Zespołu
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Michałkiewicz Krzysztof
Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu Majszczyk Hanna
Urząd Zamówień Publicznych Artymowicz Bogdan
Konfederacja Lewiatan Chudobski Tomasz
Pracodawcy RP Pawelec Jakub
Pracodawcy RP Grabiec Andrzej
Związek Rzemiosła Polskiego Matejek-Caban Halina
Związek Rzemiosła Polskiego Szewczyk Tadeusz
Forum Związków Zawodowych Sadowski Piotr
Forum Związków Zawodowych Kucab Małgorzata
ZP Business Centre Club Bernatowicz Łukasz
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Kaniewski Zbigniew
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Pietrzak Katarzyna
NSZZ "Solidarność" Szczepańska Sylwia
NSZZ "Solidarność" Tracz Andrzej