Doraźny Zespół problemowy do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zespół doraźny zakończy swoje prace wraz z przedstawieniem sprawozdania z prac Zespołu doraźnego i dniem opublikowania ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w Dzienniku Ustaw RP.

Zadania

Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

  1. Podjęcie prac nad wspólną opinią Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, lub wspólnej opinii strony pracowników i pracodawców Rady do wymienionych projektów ustaw;
  2. Monitorowanie procesu legislacyjnego w zakresie obejmującym ww. projekt.

Skład doraźnego zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię

NSZZ „Solidarność”

Wielgus Jerzy – Przewodniczący Zespołu

Podsekretarz Stanu

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Ministerstwo Finansów

Jasiński Wiesław

Podsekretarz Stanu

Szef Służby Celnej

Ministerstwo Finansów

Banaś Marian
Pracodawcy RP Oliwa Robert
Pracodawcy RP Czucharski Łukasz
ZP BCC Borowski Michał
ZP BCC Komorniczak Krzysztof
OPZZ Smolińska Barbara
OPZZ Jarczyk Małgorzata
Konfederacja Lewiatan Iniewski Rafał
Konfederacja Lewiatan Pruszyński Przemysław
NSZZ „Solidarność” Ludwiński Tomasz
NSZZ „Solidarność” Lach Dominik
FZZ Matusiak Eugeniusz
FZZ Lebedziński Piotr
Związek Rzemiosła Polskiego Glumińska-Pawlic Jadwiga
Związek Rzemiosła Polskiego Lutow Elżbieta