Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Zespół doraźny zakończy swoje prace do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zadania

Do zadań zespołu doraźnego ds. SOR należy w szczególności:

  1. Podjęcie prac nad wspólną opinią strony pracowników i strony pracodawców Rady do projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” zwanego dalej „SOR”;
  2. Bieżące monitorowanie i ocena wdrażania SOR.

Skład doraźnego zespołu problemowego ds. SOR

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Pracodawcy RP Baniak Rafał
Ministerstwo Rozwoju- Sekretarz Stanu Kwieciński Jerzy
Urząd Zamówień Publicznych Stręciwilk Małgorzata
Konfederacja Lewiatan Starczewska-Krzysztoszek Małgorzata
Konfederacja Lewiatan Chmielewska Marzena
Związek Rzemiosła Polskiego Biskupska Ewa
Związek Rzemiosła Polskiego Lutow Elżbieta
Pracodawcy RP Pączka Arkadiusz
Pracodawcy RP Jasiński Jakub
Forum Związków Zawodowych Michalski Roman
Forum Związków Zawodowych Trefon Grzegorz
ZP Business Centre Club Michałek Witold
ZP Business Centre Club Majcher-Magdziak Grażyna
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Kusiak Norbert
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Motyka Aleksander
NSZZ „Solidarność” Szozda Bogdan
NSZZ „Solidarność” Lange Jarosław