Zespół Problemowy ds. prawa pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.
  2. Ocena funkcjonowania przepisów prawa pracy, z punktu widzenia: skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzenia przestrzeni do regulacji pomiędzy popytem a podażą na rynku.
  3. Ocena funkcjonowania organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia.
  4. Analiza rozwiązań zawartych w innych niż akty prawne źródłach prawa pracy, m. in. w układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych celem ustalenia trendów modyfikacji prawa pracy.

Skład zespołu problemowego ds. prawa pracy

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Konfederacja Lewiatan

Męcina Jacek - Przewodniczący Zespołu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Szwed Stanisław
Państwowa Inspekcja Pracy Tulwin Halina
Państwowa Inspekcja Pracy Mińkowski Dariusz
Konfederacja Lewiatan Baczewski Grzegorz
Konfederacja Lewiatan Lisicki Robert
Związek Rzemiosła Polskiego Dąbrowski Tadeusz
Związek Rzemiosła Polskiego Opęchowska Izabela
Pracodawcy RP Gładoch Monika
Pracodawcy RP Szmitkowska Iwona
Forum Związków Zawodowych Bochnia Krzysztof
Forum Związków Zawodowych Stolorz Stanisław
ZP Business Centre Club Matyjek Marta
ZP Business Centre Club Żurek Zbigniew
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Radzikowski Andrzej
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Wojtkowiak Romuald
NSZZ „Solidarność” Adamczyk Sławomir
NSZZ „Solidarność” Kuchta Andrzej