W ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych został powołany podzespół problemowy ds. służb mundurowych.

Zadaniem podzespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec służb mundurowych.

 

Skład podzespołu problemowego ds. służb mundurowych:

IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA
Mariusz Tyl – Przewodniczący Podzespołu Forum Związków Zawodowych
Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Patryk Jaki

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

Marcin Zieleniecki

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Maria Wójtowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Celnej, Ministerstwo Finansów 

Marek Kowalski Konfederacja Lewiatan

Adam Gołembowski

Związek Rzemiosła Polskiego

Adam Rapacki ZP Business Centre Club
Arkadiusz Pytlak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Krzysztof  Oleksak Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Czesław Tuła Forum Związków Zawodowych
Robert Osmycki NSZZ „Solidarność”
Bartłomiej Mickiewicz NSZZ „Solidarność”

STALI EKSPERCI

 

Joanna Sidor                                                     OPZZ

Krzysztof Hetman Forum Związków Zawodowych
Małgorzata Lewicka Forum Związków Zawodowych