Zespół problemowy ds. usług publicznych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecznej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i kultury,
  2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania i polityki finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie.
  3. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz formułowanie rekomendacji w zakresie zmian w zasadach prowadzenia zamówień publicznych, w tym dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Analiza funkcjonowania oraz opiniowanie i przygotowywanie rozwiązań prawnych obejmujących problematykę stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych.
  5. Dokonywanie analiz i ocen kwestii związanych z ochroną zdrowia oraz formułowanie zaleceń.
  6. Wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki ochrony zdrowia oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych
  7. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczenia zdrowotnego do zmian demograficznych i gospodarczych, a także formułowanie zaleceń w tym zakresie.
  8. Analiza prowadzonej polityki w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie obrotu, refundacji oraz dostępności produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  9. Przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących zdrowia publicznego.

Skład zespołu problemowego ds. usług publicznych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Broniarz Sławomir – Przewodniczący Zespołu (od 22.03.1016 r.)
Ministerstwo Finansów - Podsekretarz Stanu Majszczyk Hanna
Ministerstwo Zdrowia - Podsekretarz Stanu Szczurek-Żelazko Józefa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Michałkiewicz Krzysztof
Ministerstwo Edukacji Narodowej - Sekretarz Stanu Machałek Marzena
Konfederacja Lewiatan Biadun Dobrawa
Konfederacja Lewiatan Kowalski Marek
Związek Rzemiosła Polskiego Kowalski Janusz
Związek Rzemiosła Polskiego Łukomski Jacek
Forum Związków Zawodowych Dargiewicz Lucyna
Forum Związków Zawodowych Wittkowicz Sławomir
ZP Business Centre Club Bernatowicz Łukasz
ZP Business Centre Club Lubomir Jurczak
Pracodawcy RP Byszewski Grzegorz
Pracodawcy RP Rulkiewicz Anna
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Michalska Urszula – (Przewodnicząca Zespołu do 21.03.2016 r.)
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Pszczółka Teresa
NSZZ "Solidarność" Wielgus Jerzy
NSZZ "Solidarność" Zieliński Sebastian